NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE


detectiv

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private, RDA (Raz Detective Agency s.r.l. ) are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile care vor fi specificate în contract, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este rezolvarea cerinţelor clientului stabilite prin contractul de investigaţii. La încheierea contractului vor fi solicitate din partea dumneavoastră numai informaţiile strict necesare pentru începerea investigaţiei. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: clienţii solicitanţi prin contractul de investigaţii. Ne obligăm ca datele personale să nu fie difuzate către terţi. Datele Dumneavoastră personale vor putea fi transmise autorităţilor în drept cu scopul verificării serviciilor prestate sau pentru efectuarea oricăror verificări, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Prin trimiterea unui email pe site-ul nostru veţi putea primi informaţii de interes din partea agenţiei noastre, având însă posibilitatea de a renunţa la această formă de anunţ, site-ul prezentând uneltele potrivite pentru aceasta. RDA (Raz Detective Agency s.r.l.) vă respectă drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date, de Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecţia vietii private în sectorul comunicaţiilor electronice, precum si de Ordonanţa nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distanţă cu modificările ulterioare.