R.D.A. – Agentie detectivi particulari

detectiv

Fiind una dintre primele agentii de investigatii din România, RDA şi angajaţii săi (detectivi particulari si juriști) sunt licenţiaţi şi atestaţi de IGPR (Inspectoratul General al Poliţiei Române) şi DGPMB (Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti), respectând astfel întru totul cerinţele legii 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular . Membră fondatoare a AODPR (Asociaţia „Onoare” a Detectivilor Particulari din România), agenţia noastră efectuează investigatii la nivel naţional si internaţional, singură sau în colaborare cu alte agentii de investigatii din ţară şi străinătate. Activând într-un domeniu în care factorii externi joacă un rol foarte important, vă putem spune că fiecare caz în parte este tratat cu maximă seriozitate şi pentru rezolvarea lui ne folosim de detectivi particulari profesionişti dotaţi cu logistică de foarte bună calitate. Conform dicţionarului explicativ al limbii române, detectivul este un „Agent secret aflat in serviciul poliţiei din unele tări sau in serviciul unei persoane particulare”.

 

Articolul 1 al legii 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular ne spune că :
Detectivul particular este persoana atestată în condiţiile prezentei legi şi care, fără să aducă atingere dreptului la viaţa intimă, familială şi privată ori altor drepturi si libertăţi fundamentale, la cererea persoanelor fizice sau juridice, desfăşoară activităţi specifice de investigare, referitoare la:
a) conduita şi moralitatea publică a unei persoane ;
b) date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potenţială parteneră într-o afacere ;
c) persoanele dispărute de la domiciliu ;
d) bunurile care fac obiectul unor litigii de natură civilă sau penală înstrăinate în scopul prejudicierii intereselor unei parţi în proces ;
e) asigurarea protecţiei împotriva scurgerii unor informaţii din sfera vieţii private sau a activităţii agenţilor economici care doresc să păstreze confidenţialitatea acestora.” Făcând această scurtă introducere despre agenţia noastră şi despre activitatea agenţiilor de detectivi particulari in general, sper că am reuşit să vă fac o idee despre situaţiile în care vă putem ajuta.
Director General,
Razvan Miron